Hlavní jistič a přívodní vedení

Chcete navýšit výkon Vaší domácnosti, například nahrazením plynového sporáku indukční deskou? Možná budete muset vyměnit hlavní jistič a přívodní vedení tak, aby bezpečně zvládly přenést požadovaný výkon… Dodám komplexní službu, včetně možné adminstrace u dodavatele elektřiny a zajištění revize.

HLAVNÍ JISTIČ

Může být jednofázový nebo třífázový, různých jmenovitých hodnot, jeho parametry závisí na celkovém odběru objektu a jsou smluvně vázané u dodavatele elektřiny. 

Nachází se na veřejně přístupném místě (chodba, hranice pozemku…), ve skříni označené bleskem, spolu s elektroměrem.

K jeho vybavení (“vyhození”) dojde zkratem, ke kterému často dojde například při prasknutí klasické žárovky. Pokud po takovém zkratu už jistiž nejde „nahodit“, musí se provést jeho výměna.

PŘÍVODNÍ VEDENÍ

Jeho parametry závisí na hodnotě hlavního jističe. Hlavní jistič je „kohoutek“ který umí pustit žádné nebo jen jedno určité množství energie (čím více spotřebičů připojených k sítí, tím větší množství energie protéká).

Přívodní vedení musí toto množství energie zvládnout přenést bez toho, aniž by se nebezpečně zahřálo. Čím vyšší je průřez přívodního vedení, tím více energie zvládne přenést.

JAKÝ HLAVNÍ JISTIČ POTŘEBUJETE?

Proudová hodnota jističe v Ampérech se určuje na základě součtu výkonů všech používaných spotřebičů ve Wattech. S volbou parametrů vám rád poradím nebo si můžete jeho hodnotu vypočítat sami v jednoduché kalkulačce.

O změnu proudové hodnoty je nutné zažádat Vašeho dodavatele, proces schvalování může trvat až 30 dní. Žádost rád vyřídím za Vás, pokud chcete zažádat sami, ČEZ má online žádost.

CENA

Výměna jednofázového jističe: 800,- Kč
Výměna třífázového jističe: 1200,- Kč

V cenách je zahrnut příjezd v rámci K. Varů, nový jistič v patřičné hodnotě, nahlášení výměny na ČEZ a montáž.

Revize (v případě navýšení hodnoty jističe a/nebo výměny přívodu): 1000,- Kč – inkasuje a doklad vydává revizní technik.


Cena instalace přívodního vedení je stanovena konkrétní cenovou nabídkou. Cena dopravy mimo KV je 10,- Kč/km. Nejsem plátce DPH.