Instalace elektroměrového rozvaděče

Stavíte dům a potřebujete připojit pozemek k síti? Rekonstruujete společné prostory bytového domu s nevzhlednými elektroměrovými deskami? Tak to pravděpodobně potřebujete osadit a zapojit nový elektroměrový rozvaděč. Službu dodám včetně žádosti u dodavatele a revizní zprávy.

ELEKTROMĚROVÝ ROZVADĚČ

Elektroměrový rozvaděč je skříň se znakem blesku, ve které je umístěn elektroměr a hlavní jistič, v případě dvoutarifní sazby je v něm osazen i příjímač HDO. Rozvaděč musí splňovat připojovací podmínky dodavatele elektrické energie – mimo jiné musí být snadno přístupný, tzn. umístěný na hranici pozemku nebo ve společných prostorech domu.

Jeho zřízení, včetně osazení hlavního jističe, platí žadatel o připojení (majitel objektu), dodavatel elektrické energie do něj posléze, po předložení revizní zprávy, osadí elektroměrové hodiny a objekt připojí k síti.


V případě stavebních parcel se zřizuje také staveništní rozvaděč pro dodávku energie na stavbu…

Parametry rozvaděče by měly být součástí projektové dokumentace stavby.

MONTÁŽ

Elektroměrový rozvaděč má unifikovanou podobu, která je stanovena normou a připojovacími podmínkami dodavatele elektřiny. Plastová skříň šedé barvy, buď na pilíři v zemi u hranice pozemku nebo na (ve) stěně objektu. 

Přívod do rozvaděče se realizuje z pojistkové skříně, kterou zřídí dodavatel energie, poté co schválí žádost o připojení (pokud už není zřízena).

Instalace nového rozvaděče zahrnuje přívod z pojistkové skříně, samotný rozvaděč s hlavním jističem a odvod do objektu – ten, pokud bude veden v podzemí, je dobré realizovat spolu s dalšími výkopovými pracemi na pozemku.

Provádí se také renovace starých rozvaděčů, například v zahrádkářských osadách. Ta se děje kompletní výměnou výzbroje a novým vydrátováním.

DODÁM KOMPLEXNÍ SLUŽBU

V případě nových odběrných míst vše začíná žádostí o připojení u dodavatele elektřiny, ČEZ má online žádost. Pokud si nevíte rady, podám žádost za Vás.

Provedu kompletní montáž na základě dohodnutých parametrů, včetně přívodního a odvodního vedení a osazení hlavního jističe.

Zajistím revizní zprávu, na základě které Vás dodavatel připojí k síti.