Kolik zaplatíte?

Elektroinstalace je ze své podstaty služba na míru, proto, až na vyjímky, nelze stanovit jednoduchý ceník, například na základě počtu zásuvek nebo plochy objektu. Cenu celé instalace ovlivňuje značka, typ a počet instalovaných přístrojů (vypínač, zásuvka…), počet jištěných okruhů, délky kabelových tras, materiál stavby nebo náročnost celé instalace…

ÚVODNÍ SCHŮZKA

Většina zakázek začíná schůzkou v místě realizace, kde mi popíšete Váš problém s elektroinstalací v případě poruch či představy o nové instalaci.

Při plánování nové elektroinstalace je dobré, abyste měli minimálně představu o budoucím umístění nábytku a spotřebičů, abychom tomu mohli instalaci přizpůsobit. Pro snadnější zaznamenání instalace uvítám kopii okótovaného (s rozměry) půdorysu všech pater objektu – pokud nemáte, nevadí, nakreslím a změřím…


Pokud máte projektovou dokumentaci, není nutné absolvovat úvodní schůzku, pro vypracování cenové nabídky stačí, když mi zašlete její kopii.

CENOVÁ NABÍDKA

Po absolvování úvodní schůzky Vám vypracuji cenovou nabídku na provedení elektroinstalačních prací, kde bude přehleně uvedeno, jaký materiál bude použit, jaká práce bude vykonána a kolik to vše bude stát – tato částka bude stanovena na základě rozměrů objektu a smluveném rozsahu instalace.

U větších staveb nelze provést výpočet zcela přesně, během prací mohou nastat nepředvídané situace nebo si můžete nějakou část instalace rozmyslet (něco přidat, ubrat, atd…). Proto po skončení prací vyhotovím vyúčtování zakázky se skutečně použitým materiálem a odvedenou prací. Samozřejmě, že o případných velkých niancích budete informování v průběhu zakázky a musíte s nimi souhlasit.

PLATBY A ZÁLOHY

Pokud odsouhlasíte cenovou nabídku, vystavím Vám zálohovou fakturu na materiál ve výši 100% jeho ceny. Platbu musím mít připsanou nejméně 3 pracovní dny před dohodnutým termínem montáže.

Platba za práci proběhne ihned po ukončení montáže hotově (u většiny menších akcí) nebo na základě konečné faktury do 3 pracovních dnů. Konečnou fakturu vystavím na základě vyúčtování zakázky (viz výše).

U montáží většího rozsahu může být sepsána smlouva o dílo a mohu průběžně požadovat zálohy za odvedenou práci.


Nejsem plátce DPH.

PŘEDÁNÍ ZAKÁZKY A ZÁRUKA

Po ukončení prací Vás seznámím s novou elektroinstalací, vše Vám vysvětlím a předvedu. Pokud nebudete mít k mojí práci výhrady, podepíšeme spolu předávací protokol a obdržíte revizní zrávu, pokud byla domluvena.

Pokud se Vám něco nebude líbit, domluvíme se na nápravě a zaznamenáme to do protokolu.

Na provedené práce poskytuji záruku 12 měsíců, na dodaný materiál pak 24 měsíců.